• حکیمیه.خیابان سازمان آب(نشوه).خیابان نیلی.پلاک 33
  • 021-77001885
  • info@shahabmarble.ir

مرمریت اعداوی

 سنگهای مرمریت

سنگ های مرمریت در اصل سنگیهای  آهکی می باشند که از رسوبات  اهکی درياهای گرم  ميليون ها سال قبل است تشکیل شده اند.  رگه ها و فسیل هایی که در سنگ مرمریت وجود دارد  زيبایی خاص به اين سنگ می بخشد. سنگ های مرمريت داراي زنجيره هایی  در طرح خود هستند که استيلوليت  نامیده می شود این طرح ها مانند نوار قلب یا به اصطلاح موجی شکل است. مرمریت ها با توجه به وجود نا خالصی های مواد تشکیل دهنده آن به رنگ های روشن تا تیره و رنگی دیده می شوند. کاربرد سنگ های مرمریت کف و دیواره هاي داخلی ساختمان می باشد.

 

 میزان مطلوب آنالیز سنگ مرمریت

 
جذب آب وزن مخصوص تخلخل مقاومت فشاری مقاومت سایشی
Min ۰/۰۶ %  kg 510 petty ۲/۲۶ kg ۲/۵ %
Max ۱/۳۰ % ۱۵۰۰ kg ۴/۵% ۲/۸۰ kg ۶/۵ %

 

سنگ مرمریت اعداوی
سنگ مرمریت اعداوی با رنگ و رگه هایش شناخته می شود این سنگ  نسبت به مرمریت های دیگر دارای کیفیتی مناسب و قیمت پائینی می باشد. این سنگ به دلیل ارزان تر بودن  بودن نسبت به دیگر سنگها ،کاربرد بیشتری پیدا کرده است. کاربرد سنگ مرمریت اعداوی  بیشتر در فضاهای بسته مانند دیواره و پاگرد پله و دیواره ها و کفهای  پارکینگ می باشد. 

نا مهای دیگر سنگ مرمریت اعداوی یاقوت و گلبهار می باشد که در تمهای رنگی  کرم ، قهوه ای روشن است.

 

آنالیز مرمریت اداوی

جذب آب: ۰/۳۷ %
وزن مخصوص: ۲/۶۶ kg
تخلخل: ۱ %
مقاومت فشاری: ۹۵۰ kg
مقاومت سایشی: ۳ %
 
 
 
 

جدول قیمت

 

درجه / ابعاد ۴۰ طولی پله
ممتاز ۲۴۰،۰۰۰ ۵۰۰،۰۰۰