• حکیمیه.خیابان سازمان آب(نشوه).خیابان نیلی.پلاک 33
  • 021-77001885
  • info@shahabmarble.ir

مرمریت ارسنجان

 سنگهای مرمریت

سنگ های مرمریت در اصل سنگیهای  آهکی می باشند که از رسوبات  اهکی درياهای گرم  ميليون ها سال قبل است تشکیل شده اند.  رگه ها و فسیل هایی که در سنگ مرمریت وجود دارد  زيبایی خاص به اين سنگ می بخشد. سنگ های مرمريت داراي زنجيره هایی  در طرح خود هستند که استيلوليت  نامیده می شود این طرح ها مانند نوار قلب یا به اصطلاح موجی شکل است. مرمریت ها با توجه به وجود نا خالصی های مواد تشکیل دهنده آن به رنگ های روشن تا تیره و رنگی دیده می شوند. کاربرد سنگ های مرمریت کف و دیواره هاي داخلی ساختمان می باشد.

 

 میزان مطلوب آنالیز سنگ مرمریت

 
جذب آب وزن مخصوص تخلخل مقاومت فشاری مقاومت سایشی
Min ۰/۰۶ %  kg 510 petty ۲/۲۶ kg ۲/۵ %
Max ۱/۳۰ % ۱۵۰۰ kg ۴/۵% ۲/۸۰ kg ۶/۵ %

 

جدول قیمت

 

 

نوع / درجه درجه ۱
مرمریت ارسنجان تیشه ای ۳۰،۰۰۰