• حکیمیه.خیابان سازمان آب(نشوه).خیابان نیلی.پلاک 33
  • 021-77001885
  • info@shahabmarble.ir

مرمریت آباده

 سنگهای مرمریت

سنگ های مرمریت در اصل سنگیهای  آهکی می باشند که از رسوبات  اهکی درياهای گرم  ميليون ها سال قبل است تشکیل شده اند.  رگه ها و فسیل هایی که در سنگ مرمریت وجود دارد  زيبایی خاص به اين سنگ می بخشد. سنگ های مرمريت داراي زنجيره هایی  در طرح خود هستند که استيلوليت  نامیده می شود این طرح ها مانند نوار قلب یا به اصطلاح موجی شکل است. مرمریت ها با توجه به وجود نا خالصی های مواد تشکیل دهنده آن به رنگ های روشن تا تیره و رنگی دیده می شوند. کاربرد سنگ های مرمریت کف و دیواره هاي داخلی ساختمان می باشد.

 

 میزان مطلوب آنالیز سنگ مرمریت

 
جذب آب وزن مخصوص تخلخل مقاومت فشاری مقاومت سایشی
Min ۰/۰۶ %  kg 510 petty ۲/۲۶ kg ۲/۵ %
Max ۱/۳۰ % ۱۵۰۰ kg ۴/۵% ۲/۸۰ kg ۶/۵ %

 

 

سنگ مرمریت آباده
سنگ مرمریت آباده جزء سنگ های ساختمانی با قیمت متوسط محسوب می شود. سنگ مرمریت آباده به دلیل زیبایی و رنگ های روشن در کف اتاق خواب ، راهروها و راه پله ، دیواره های پارکینگ کاربرد بیشتری دارد. سنگ مرمریت آباده بدلیل جذب آب بالا نمی توان در سرویس های بهداشتی و فضاهایی که رطوبت زیاد و یا تردد زیاد دارد استفاده نمود.

 

 

جدول قیمت :

درجه ۱ ممتاز سوپر
۴۰ طولی 25،۰۰۰ 30،۰۰۰ 35،۰۰۰
۴۰ * ۴۰ 26،۰۰۰ ۳۱،۰۰۰ ۳۵،۰۰۰
۵۰ * ۵۰ ۳۸،۰۰۰ ۴۵،۰۰۰ ۵۵،۰۰۰
پله ۴۷،۰۰۰ ۵۲،۰۰۰ ۶۰،۰۰۰

 

آنالیز مرمریت آباده

جذب آب: ۰/۹۷ %
وزن مخصوص: ۲/۱۸۵ kg
تخلخل: ۱/۱۲ %
مقاومت فشاری: ۸۴۰ kg
مقاومت سایشی: ۱۷ %